Çeviri İçin Tanıtım

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumunun 58. Maddesi gereğince oluşturulmuş Rektörlüğe bağlı İdari Birimler arasındadır. Rektörlük Makamına ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapmaktadır. Yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. 4734 sayılı Kamu İhale ve Kamu Mali yönetim mevzuata göre doğrudan temin alımları, Hastanedeki ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze gelir getirici faaliyette bulunan birimlerin  cihazların bakım ve onarım işlemleri ve cihazların yıllık bakım sözleşmelerini düzenlemek.

2. Üniversitemiz hastanesi ve döner sermaye girişleri olan fakülte, Enstitü, Araştırma ve Uygulama merkezlerinin, ayrılan ödenekler çerçevesinde ihtiyaç duydukları mal, malzeme, ilaç ve hizmet alımlarını, 4734 Sayılı Kamu İhale kanunu çerçevesinde  başta ihale olmak üzere-alım yapmak.

3. Satın alma Komisyonunca ihale yapılması için onay verilen isteklerinin ihale sürecinin başlangıcından sözleşme imzalandığı aşamaya kadar bütün ihale süreçlerinin düzenlenmesi ve satın alma işlemlerini takibini yapmak.

4. Personel Maaş Bordroları, Personel Katkı Bordroları, Üniversiteye bağlı tüm birimlerin döner sermayeden yaptıkları alımların tahakkukları yazışmaları, Üniversitedeki Öğretim Görevlilerinin ve diğer personelinin özlük tahakkukları, Döner Sermaye kadrosundaki personelin özlük işlemleri, Emekli Kurumları, SSK Primleri, Fiili hizmetler bütçe takip işlemleri yapmak.

5. Vergi Beyannamelerinin hazırlanması, ihale ile satın alınan malzemelerinin taahhüt listelerinin takibi ayniyat birimi ile evrak akışının sağlanması ve diğer muhasebe işlemleri yapmak.